BAN GIÁM ĐỐC

Ngày tạo: 09-09-2016

BAN GIÁM ĐỐC

1. Ông Nguyễn Tấn Đạt
     Tổng giám đốc
     (Thông tin xem mục “Hội đồng quản trị”)

2. Ông Nguyễn Xuân Nam
     Phó tổng giám đốc – Phụ trách Công nghệ thiết bị
     (Thông tin xem mục “Hội đồng quản trị”)

3. Ông Masayuki Takeuchi
      Phó tổng giám đốc – Phụ trách CN sinh học và Nông nghiệp

Ông Masayuki Takeuchi là chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ sinh học và sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại Nhật Bản và quốc tế. Ông là người sáng tạo ra hệ thống công nghệ thuỷ canh đã được ứng dụng rộng rãi tại Nhật Bản và nhiều nước trên thế giới. Mong muốn của ông là giúp Sao Thái Dương và Việt Nam xây dựng được nền nông nghiệp bền vững với những sản phẩm chất lượng Nhật Bản cho người dân Việt Nam và xuất khẩu về Nhật Bản.

 Ông Masayuki Takeuchi là đồng sáng lập Công ty Hokuyo Engineering và Sunstar Lacto Japan, chuyên cung cấp các sản phẩm sinh học và công nghệ cao trong nông nghiệp. Ông là chìa khoá thành công của Sao Thái Dương trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và thực phẩm.

4. Ông Nguyễn Huy Quảng
      Phó tổng giám đốc – Kế toán trưởng

Ông Nguyễn Huy Quảng là thành viên chủ chốt của Sao Thái Dương từ những ngày đầu xây dựng và đã trải qua nhiều vị trí và vai trò khác nhau. Hiện nay Ông là Phó tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng của Sao Thái Dương. Ông Quảng có nhiều năm kinh nghiệm quản lý tài chính và kế toán ở các tổ chức lớn: Công ty liên doanh Nippon Express Việt Nam, BQL Dự án HAARP–Bộ Y tế, Công ty CP BWG Mai Châu.

Ông Nguyễn Huy Quảng tốt nghiệp trường Đại Học Thương Mại khoa khoa Tài Chính-Kế toán và đã từng qua nhiều khoá đào tạo về tài chính, kế toán trưởng và kiểm toán.