BAN GIÁM ĐỐC

Ngày tạo: 09-09-2016

BAN GIÁM ĐỐC

1. Ông Anh Tuấn

Tổng giám đốc
 (Thông tin xem mục “Hội đồng quản trị”)

2. Ông Nguyễn Xuân Nam
 Phó tổng giám đốc – Phụ trách Công nghệ thiết bị
 (Thông tin xem mục “Hội đồng quản trị”)

3. Ông Masayuki Takeuchi
      Phó tổng giám đốc – Phụ trách CN sinh học và Nông nghiệp

Ông Masayuki Takeuchi là chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ sinh học và sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại Nhật Bản và quốc tế. Ông là người sáng tạo ra hệ thống công nghệ thuỷ canh đã được ứng dụng rộng rãi tại Nhật Bản và nhiều nước trên thế giới. Mong muốn của ông là giúp Sao Thái Dương và Việt Nam xây dựng được nền nông nghiệp bền vững với những sản phẩm chất lượng Nhật Bản cho người dân Việt Nam và xuất khẩu về Nhật Bản.

 Ông Masayuki Takeuchi là đồng sáng lập Công ty Hokuyo Engineering và Sunstar Lacto Japan, chuyên cung cấp các sản phẩm sinh học và công nghệ cao trong nông nghiệp. Ông là chìa khoá thành công của Sao Thái Dương trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và thực phẩm.