BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA BẢN VĂN

Ngày tạo: 21-09-2016

“BWG chung tay phát triển cộng đồng dân tộc người Thái tại Bản Văn”

Với mô hình hoạt động là doanh nghiệp xã hội, đồng hành với phát triển kinh tế địa phương chúng tôi luôn chú trọng đến việc bảo tồn và phát triển văn hoá bản sắc của các dân tộc nơi các nhà máy hoạt động.

Tại Mai Châu, chúng tôi đang xây dựng mô hình phát triển kinh tế gắn với du lịch cộng đồng và bảo tồn phát triển văn hoá của dân tộc Thái tại Bản Văn. Bản Văn là một trong những Bản của dân tộc thiểu số người Thái vùng Tây Bắc với hơn 100 hộ dân sinh sống, phần lớn các hộ dân thuộc diện hộ nghèo với ngành nghề chính là làm nông nghiệp truyền thống vùng cao là trồng lúa, ngô, sắn.

IMG_4943

BWG xây dựng Bảo tàng văn hoá người Thái tại Bản Văn, Tháng 03.2016.

SJF đã và đang phối hợp với chính quyền địa phương và bà con Bản Văn để chuyển đổi xây dựng mô hình kinh tế mới bền vững: phát triển rừng tre và sản xuất trồng trọt, chăn nuôi theo hướng ứng dụng công nghệ Nhật Bản, kết hợp với mô hình du lịch cộng đồng “Home stay”.

banvan2
Ban lãnh đạo SJF cùng khách du lịch thăm quan Bản Văn (Tháng 7.2017)

Năm 2015, Công ty cũng đã hoàn thành xây dựng Bảo tàng bảo tồn văn hoá người Thái tại Bản Văn để vừa giúp bảo tồn văn hoá đặc sắc người Thái, vừa giúp phát triển du lịch. Ngoài ra chúng tôi phối hợp với Bản văn để khôi phục các hoạt động văn hoá truyền thống như dệt vải, may mặc và các hoạt động giải trí như trò chơi, múa truyền thống…

3.1a

Bà Meirav Eilon Shahar – Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Isareal thăm quan Mô hình phát triển nông nông nghiệp hữu cơ bền vững của Sunstar Lacto Farm tại Ba Vì và giao lưu với bà con dân tộc Mường, Tháng 11.2016.

Chúng tôi cũng đang làm việc với chính quyền địa phương để xây dựng dự án tổng thể phát triển kinh tế và du lịch địa phương nhằm hướng đến mô hình phát triển bền vững, biến nơi đây là điểm du lịch không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Tây Bắc.