CAM KẾT PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Ngày tạo: 21-09-2016

CAM KẾT PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Chúng tôi cam kết phát triển bền vững trong mọi lĩnh vực hoạt động của mình, luôn hướng đến nâng cao sức khoẻ của con người và trái đất, không vì mục tiêu lợi nhuận trước mắt mà làm tổn hại đến sức khoẻ cộng đồng hay môi trường tự nhiên.

Cụ thể về cam kết phát triển bền vững trên các lĩnh vực:

1. Phát triển kinh tế:

 • Chúng tôi phát triển dựa trên việc ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất của thế giới để giải quyết những vấn đề nóng mà con người đang phải đối mặt tại Việt Nam và các nước trong khu vực: thực phẩm bẩn và ô nhiễm môi trường;
 • Chúng tôi đầu tư vào những lĩnh vực giúp nâng cao sức khoẻ của con người (thực phẩm sạch, các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ con người) và nâng cao sức khoẻ của trái đất (xử lý ô nhiễm môi trường, phát triển tre công nghiệp);
 • Chúng tôi xây dựng hệ thống quản trị công ty và văn hoá công ty đảm bảo sự minh bạch, chia sẻ và công bằng trong nội bộ công ty cũng như giữa các cổ đông, đặc biệt là các cổ đông thiểu số.

 

2. Bảo vệ môi trường:
Sao Thái Dương trực tiếp tham gia vào quá trình nâng cao sức khoẻ của môi trường sinh thái thông qua việc xử lý môi trường trong sản xuất nông nghiệp, sản xuất thực phẩm, xử lý rác thải sinh hoạt; ô nhiễm không khí, khói bụi của các phương tiện ô tô, xe máy; phát triển rừng tre để bảo vệ rừng đầu nguồn và môi trường sinh thái.
Ngoài ra các chúng tôi cam kết bảo vệ môi trường thông qua:

 • Sử dụng các công nghệ tốt nhất, thân thiện môi trường;
 • Tuân thủ các quy định, Luật pháp về môi trường;
 • Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm soát môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế: của Nhật (trong chăn nuôi, trồng trọt) và của Châu Âu (trong sản xuất tre công nghiệp).

 

3. Trách nhiệm xã hội:
Là một doanh nghiệp xã hội, chúng tôi coi sự phát triển của cộng đồng, của đối tác, cũng như sự phát triển của mỗi nhân viên chính là thành công của Công ty. Chúng tôi luôn nỗ lực để mang lại cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho các đối tượng này thông qua:

 • Cung cấp những sản phẩm chất lượng tốt nhất, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi đối tượng trong xã hội;
 • Tạo ra việc làm ổn định trong môi trường làm việc tốt, thu nhập tốt và cơ hội phát triển nghề nghiệp cho mọi người lao động;
 • Chuyển giao công nghệ, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật & kỹ năng cho người nông dân để có thể tạo ra các sản phẩm có giá trị cao, chất lượng cao;
 • Đẩy mạnh hợp tác với các đối tác để cùng phát triển tạo ra nhiều sản phẩm thực phẩm chất lượng cao cung ứng cho xã hội;
 • Xây dựng kinh tế và hạ tầng vùng sâu vùng xa giúp xoá đói giảm nghèo, đồng thời bảo tồn và phát triển văn hoá địa phương.