Image
SJF- CBTT ký hợp đồng kiểm toán năm 2020

SJF- CBTT ký hợp đồng kiểm toán năm 2020

Công ty cổ phần đầu tư Sao Thái Dương CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán 2020. Chi tiết.

Xem chi tiết >>
Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

                                        […]

Xem chi tiết >>
SAO THÁI DƯƠNG STDGROUP THAY ĐỔI NHÂN SỰ

SAO THÁI DƯƠNG STDGROUP THAY ĐỔI NHÂN SỰ

NQ HĐQT Công ty CP Đầu tư Sao Thái Dương miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Người […]

Xem chi tiết >>
SJF- Đơn từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm Soát

SJF- Đơn từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm Soát

Ngày 06/04/2020 Công ty CP Đầu tư Sao Thái Dương nhận được đơn từ nhiệm Thành viên BKS của bà […]

Xem chi tiết >>
SJF- CV Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội về việc chấp thuận gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

SJF- CV Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội về việc chấp thuận gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

Ngày 26/03/2020 Công ty CP Đầu tư Sao Thái Dương nhận được Công văn của Sở kế hoạch và đầu […]

Xem chi tiết >>
Trang
Tổng số 8