LÀM VIỆC VỚI SAO THÁI DƯƠNG

Ngày tạo: 16-09-2016

LÀM VIỆC VỚI SAO THÁI DƯƠNG

Chúng tôi coi con người là nhân tố quan trọng nhất quyết định thành công và phát triển bền vững, chính vì vậy Công ty luôn tạo điều kiện để mỗi thành viên phát huy được hết năng lực và thế mạnh của mình, từ đó có thể vừa phát triển sự nghiệp cá nhân, vừa đóng góp cho sự phát triển & thịnh vượng của Công ty và cộng đồng.

SJF xây dựng văn hoá công ty đề cao sự chia sẻ giá trị và tinh thần tập thể, trong đó mỗi thành viên trong Công ty đều thường xuyên được chia sẻ để nắm rõ mục tiêu, chiến lược và kế hoạch hành động cụ thể trong mỗi giai đoạn phát triển. Từ đó mỗi cá nhân sẽ cống hiến hết mình trên tinh thần võ sĩ đạo Samurai: tuyệt đối trung thành, không lùi bước trước khó khăn và cống hiến trọn đời vì sự thành công của tập thể và vì sự phát triển của cộng đồng.

Để đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển, SJF luôn mong muốn được chào đón những cá nhân tài đức song toàn mang trong mình dòng máu võ sĩ đạo để cùng nhau hiện thực hoá sứ mệnh của Công ty, đưa nền nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững và giải quyết vấn đề an sinh xã hội cho người dân nghèo đặc biệt là bà con dân tộc thiểu số vùng cao.

Nếu bạn cảm thấy đây chính là nơi thuộc về mình, hãy liên lạc ngay với chúng tôi theo địa chỉ email: hr@stdgroup.vn