Công ty CP BWG Mai Châu cùng 545 hộ dân huyện Quang hoá (Thanh Hoá) được cấp giấy chứng chỉ FSC cho vùng nguyên liệu tre

25-06-2019

Vừa qua, sau gần hai năm phối hợp với các hộ dân huyện Quan hoá thực hiện đào tạo, tập huấn và triển khai trên hiện trường các công tác thực hành các nghiệp vụ phát triển rừng bền vững theo quy định của Hội đồng quản lý rừng (FSC), Công ty BWG cùng 545 hộ dân huyện Quan Hóa, Thanh Hóa đã được nhận Chứng chỉ quản lý rừng bền vững đầu tiên cho cây tre luồng ở Việt Nam.

Được biết, Hội đồng quản lý rừng (Forest Stewardship Council – FSC) là tổ chức phi chính phủ được thành lập năm 1993 tại Canada, là tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động độc lập nhằm ngăn chặn việc khai thác rừng bừa bãi, khuyến khích các hoạt động khai thác gắn với phát triển rừng bền vững trên toàn thế giới. Hội đồng quản lý rừng đã xây dựng chứng nhận FSC với bộ 10 nguyên tắc và 56 tiêu chí để làm cơ sở đánh giá việc quản lý rừng và sử dụng các sản phẩm từ rừng của các chủ rừng và các đơn vị sản xuất.

Chứng chỉ FSC là chìa khóa để Công ty BWG cùng các các sản phẩm tre luồng Quan Hóa tiếp cận với các thị trường cao cấp nhưng khó tính như Châu Âu và Bắc Mỹ. FSC đưa ra các tiêu chuẩn rất nghiêm khắc về duy trì trữ lượng, đa dạng sinh học, tác động xã hội và sinh thái của sản xuất, và năng lực quản lý bền vững.

Các tiêu chuẩn sản xuất bền vững quan trọng như FSC dành cho tre, là điều kiện tiên quyết để tiếp cận những thị trường khó tính như châu Âu. Ảnh: Oxfam

Với Chứng chỉ FSC, thu nhập của người dân tăng lên 15-20% do giá trị sản phẩm gia tăng và bán được trực tiếp cho Công ty, bỏ qua khâu trung gian như trước đây. Ngay lập tức, công ty BWG đã ký Thỏa thuận hợp tác cung ứng trực tiếp với nhóm 545 hộ dân của huyện Quan Hóa.

Đóng góp cho thành công là sự hỗ trợ không nhỏ của các tổ chức Oxfam tại Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ (thuộc Viện khoa học LN – Bộ NN & PTNT), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)và các đối tác trong Dự án “Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị Nghêu và Tre ở Việt Nam” (SCBV) do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ.

Dự án sẽ được thực hiện trong bốn năm (2018 – 2022) tại năm tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Bến Tre, Trà Vinh và Tiền Giang, với mục tiêu chính là góp phần giảm nghèo và bấtbình đẳng ở nông thôn Việt Nam thông qua việc tạo điều kiện cho việc áp dụng và thực hành các tiêu chuẩn bền vững của các nhà sản xuất và chế biến tre; nâng cao khả năng tiếp cận thị trường và tài chính cũng như hiệu quả sản xuất cho các nhà sản xuất quy mô nhỏ và các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thúc đẩy sự hợp tác công-tư để quản trị tốt chuỗi giá trị.

Theo tin từ BWG, Oxfam.

http://tapchihuunghi.vn/cong-tac-phi-chinh-phu-8/oxfam-phat-trien-ben-vung-va-toan-dien-chuoi-gia-tri-tre-tai-thanh-hoa-14798.html