GIỚI THIỆU

Ngày tạo: 19-09-2016

Sứ mệnh của chúng tôi là “Nâng cao sức khoẻ cho Con người và Trái đất” thông qua việc giúp tạo ra môi trường sinh thái trong lành với việc phát triển ngành tre, trồng rừng tre và phát triển thực phẩm sạch, dinh dưỡng và an toàn tuyệt đối cho con người.

Với nền tảng công nghệ tiên tiến nhất của Nhật Bản và Châu Âu trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và tre công nghiệp công nghệ cao, SJF đã và đang tạo ra giá trị thông qua việc giải quyết các vấn đề nóng và cấp thiết của cộng đồng như “thực phẩm an toàn”, “được mùa mất giá”, “ô nhiễm môi trường” và “an sinh xã hội vùng cao”.

Chúng tôi theo đuổi chiến lược phát triển bền vững hướng đến trở thành “doanh nghiệp xã hội” tiên phong tại Việt Nam đầu tư vào lĩnh vực xanh giúp bảo vệ môi trường, không chỉ đem lại giá trị cho doanh nghiệp, cho địa phương mà còn giúp phát triển cộng đồng đi đôi với xoá đói giảm nghèo cho bà con vùng cao.