LIÊN HỆ

Ngày tạo: 03-10-2016

LIÊN HỆ

Thông tin chung:                                                 Phát triển kinh doanh:
Email: info@stdgroup.vn                                       Email: nghia.nt@stdgroup.vn
Tel: (+84-24) 6253.6626                                      Tel: (+84-24) 6253.6626

Hành chính nhân sự:
Email: tuyendung@stdgroup.vn
Tel: (+84-24) 6253.6626

Địa ch tr s chính:
Tầng 8, Toà nhà Simco Sông Đà, tiểu KĐT mới Vạn Phúc, Đà Đông, Hà Nội.