LĨNH VỰC KINH DOANH

Ngày tạo: 20-09-2016

Sao Thái Dương hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực sau:

– THỰC PHẨM

– NÔNG NGHIỆP

– CÔNG NGHỆ VI SINH

– TRE CÔNG NGHIỆP

– XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG

Với phương châm “VÌ SỨC KHỎE CỦA CON NGƯỜI VÀ TRÁI ĐẤT” chúng tôi luôn hết mình vì sức khỏe của bạn