SJF- NQ HĐQT Thông qua phương án góp vốn thành lập công ty

11-12-2019

Công ty CP Đầu tư Sao Thái dương thông báo NQ HĐQT  thông qua phương án góp vốn thành lập công ty. Link tải