TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

Ngày tạo: 09-09-2016

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH & GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN – VISION

Sao Thái Dương hướng đến trở thành thương hiệu mạnh hàng đầu trong khu vực trong lĩnh vực xây dựng và kết nối các chuỗi giá trị cho các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ và vật liệu tái tạo thân thiện môi trường, nhằm thúc đẩy sự phát triển xanh, bền vững cho con người và Trái đất.

SỨ MỆNH – MISSIONS

Sứ mệnh của chúng tôi là “Nâng cao sức khoẻ của con người và Trái đất” thông qua việc phát triển vật liệu tái tạo và phát triển các giải pháp nông nghiệp hữu cơ để tạo ra các sản phẩm thực phẩm sạch, dinh dưỡng và an toàn tuyệt đối cho con người.

Thông qua áp dụng công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực công nghệ sinh học trong nông nghiệp và môi trường, chúng tôi giúp thay đổi nền sản xuất nông nghiệp Việt Nam theo hướng phát triển xanh, bền vững, đồng thời giải quyết vấn đề an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo cho bà con dân tộc vùng Tây Bắc thông qua phát triển rừng tre nguyên liệu tại địa phương.


GIÁ TRỊ CỐT LÕI – 
OUR CORE VALUES

Uy tín & chất lượng là quan trọng nhất: Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, cung cấp các sản phẩm chất lượng cao nhất có thể; xây dựng và duy trì thương hiệu mạnh và uy tín đối với các đối tác và cộng đồng.

Hợp tác đôi bên cùng có lợi: Luôn tạo ra và duy trì các mối quan hệ đôi bên cùng có lợi (win-win) với các đối tác, nhà cung cấp, cộng đồng và trong bản thân doanh nghiệp.

Coi trọng Đổi mới và Sáng tạo: Luôn đổi mới để đi đầu trong việc ứng dụng những công nghệ tốt nhất để làm ra những sản phẩm tốt nhất. Những ý tưởng mới của cổ đông hay sáng kiến của mỗi cá nhân trong tổ chức là điều được trân trọng và khuyến khích giúp doanh nghiệp ở vị thế dẫn đầu trong ngành.

Bảo vệ môi trường sinh thái: Chúng tôi luôn ý thức được tác động tiêu cực của các hoạt động của con người đối với môi trường và trái đất. Việc thực hành bảo tồn và bảo vệ môi trường tự nhiên để phát triển bền vững luôn là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi để giúp bảo tồn và phát triển nguồn tài nguyên cho các thế hệ tương lai.

Môi trường làm việc tập thể với mỗi thành viên là một võ sĩ đạo Samurai xuất sắc và hạnh phúc: Chúng tôi xây dựng văn hoá doanh nghiệp đề cao tinh thần làm việc tập thể, đoàn kết cùng nhau làm việc, trong đó mỗi cá nhân làm việc hết mình với tinh thần võ sĩ đạo Samurai vì mục tiêu chung của tập thể. Chúng tôi tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp trong đó mọi người tôn trọng lẫn nhau và hỗ trợ nhau nhằm phát huy tối đa tiềm năng của mỗi cái nhân, giúp các thành viên phát triển tốt nhất và luôn cảm thấy hạnh phúc trong công việc và cuộc sống.