Thông báo về thời gian thăm quan nhà máy BWG Mai Châu và Vùng nguyên liệu

30-12-2021

Công ty CP Đầu tư Sao Thái Dương- thông báo về thời gian thăm quan nhà máy BWG Mai Châu và Vùng nguyên liệu