TRIẾT LÝ KINH DOANH

Ngày tạo: 09-09-2016

TRIẾT LÝ KINH DOANH XANH

 Triết lý kinh doanh của Tập đoàn là phát triển xanh, bền vững và thân thiện môi trường, góp phần xây dựng “nền kinh tế xanh” của Việt Nam và thế giới. Chúng tôi hướng tới đầu tư vào những lĩnh vực giúp “cải thiện sức khoẻ con người và Trái đất”.

Chúng tôi cam kết sự phát triển của doanh nghiệp luôn đồng hành với sự phát triển của cộng đồng, của địa phương. Chúng tôi hướng tới trở thành “doanh nghiệp xã hội” tiên phong ở Việt Nam có thể giải quyết được đồng thời lợi ích cho cổ đông và xã hội thông qua việc đầu tư vào những lĩnh vực có tính lan tỏa cao, có khả năng ảnh hưởng tích cực tới sự phát triển của người dân, đặc biệt là bà con dân tộc thiểu số vùng kinh tế đặc biệt khó khăn.