CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Ngày tạo: 09-09-2016

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

An toàn vệ sinh thực phẩm và ô nhiễm môi trường (không khí & nguồn nước thải, rừng đầu nguồn…) là những vấn đề nóng đang được quan tâm nhất hiện nay ở Việt Nam. Thực trạng này không chỉ có ở Việt Nam mà còn phổ biến ở các nước đang phát triển.

CTCP Đầu tư Sao Thái Dương định hướng trở thành một trong những doanh nghiệp tiên phong góp phần giải quyết vấn đề bức xúc nhất của người dân Việt Nam hiện nay thông qua việc đầu tư, ứng dụng những công nghệ tiên tiến đã thành công ở các nước phát triển vào các lĩnh vực nông, lâm nghiệp và xử lý môi trường.

MC TIÊU CHIN LƯỢC:

1. Đi đầu trong phát triển chuỗi giá trị toàn cầu cho các sản phẩm xanh, thân thiện môi trường
– Hợp tác với các tổ chức lớn và uy tín của thế giới trong lĩnh vực B2B và B2C.
– Phát triển và kết nối chuỗi sản xuất và phân phối các sản phẩm sạch, thân thiện môi trường

2. Dẫn đầu trong việc phát triển các giải pháp sinh học trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ
– Đầu tư và hợp tác với các doanh nghiệp lớn để phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ.
– Phát triển chuỗi giá trị sản xuất, phân phối sản phẩm nông sản công nghệ Lacto Nhật Bản.
– M&A các doanh nghiệp (Nhà nước và tư nhân) trong lĩnh vực nông nghiệp.

3. Tr thành doanh nghip ln nht v tng kho bo qun thc phm tươi sng
– Tập trung vào hoa quả đặc sản giá trị cao.
– Xây dựng các tổng kho ở các vùng nguyên liệu trên toàn quốc.

4. Duy trì v thế S 1 trong ngành tre công nghip ti Vit Nam
– Doanh thu đạt 5.00 tỷ trong vòng 2 năm.
– Phát triển vùng nguyên liệu tre 10.000 ha.