BAN KIỂM SOÁT

Ngày tạo: 09-09-2016

BAN KIỂM SOÁT

1. Bà Nguyễn Thị Minh
      Trưởng Ban kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Minh là người có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực kế toán tài chính. Bà trở thành Trưởng Ban Kiểm Soát của Sao Thái Dương từ năm 2014 và có vai trò rất quan trọng việc hoàn thiện và kiểm soát hệ thống tài chính kế toán. Phục vụ nhiều năm trong các đơn vị Quân đội, bà luôn coi trọng nguyên tắc “tuân thủ” luật pháp và “an toàn”, đây chính là điều cần thiết giúp Sao Thái Dương phát triển bền vững trong dài hạn.

Bà Nguyễn Thị Minh có bằng cử nhân kinh tế tại ĐH KTQD Hà Nội và bằng Kế toán trưởng của ĐH Tài Chính Kế Toán HCM. Trước khi là trưởng BKS của Sao Thái Dương, Bà từng là Kế toán trưởng của CT Vật Tư 2 Bộ Quốc Phòng, quản lý tài chính kế toán tại Bộ Tư Lệnh Tăng Thiết Giáp.

2. Bà Nguyễn Thị Mai Hương
       Thành viên

Bà Nguyễn Thị Mai Hương gia nhập Ban Kiểm Soát của Sao Thái Dương năm 2020. Bà là người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và kiểm soát hoạt động doanh nghiệp lớn.

Bà đã từng tham gia nhiều vị trí quan trọng trong các tổ chức lớn như Tổng công ty Lương thực Miền Bắc – Công ty CP Lương thực Thanh Hóa, Công ty TNHH XD&TM Đỗ Gia Huy.

3. Bà Đỗ Như Ngọc
     Thành viên

Bà Đỗ Như Ngọc là thành viên Ban kiểm soát của Công ty từ năm 2020. Bà có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất. Kinh nghiệm của Bà rất quan trọng đối với hệ thống trong việc hoàn thiện hệ thống kế toán sản xuất.

Bà Ngọc tốt nghiệp trường Đại học với chuyên ngành kế toán. Bà đã từng đảm nhiệm nhiều vị trí kế toán, kế toán trưởng ở nhiều công ty khác nhau: Kế toán Công ty Cổ phần Quốc Tế VDC, CCông ty Cổ phần Quốc Tế VDC, Công ty CP Quốc Tế Việt Mỹ Sing.