GIỚI THIỆU

Sứ mệnh của chúng tôi là “Nâng cao sức khoẻ của con người và Trái đất” thông qua việc đầu tư và hợp tác với các tập đoàn lớn trong nước và trên thế giới để xây dựng chuỗi giá trị và phát triển các sản phẩm xanh, thân thiện môi trường.

Trái đất đang bị phá huỷ bởi sự phát triển không bền vững của con người. Sự tăng lên nhanh chóng của dân số thể giới dẫn đến sự thiếu hụt về thực phẩm và các các tài nguyên tự nhiên phục vụ con người trong sản xuất và tiêu dùng như đất, nước, gỗ. Hậu quả là việc ra tăng sử dụng hoá chất trong sản xuất nông nghiệp (dẫn đến thực phẩm bẩn) và ra tăng khai thác tài nguyên thiên nhiên, tàn phá rừng để phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của con người, qua đó phá huỷ môi trường tự nhiên (đất, nước, không khí, hệ sinh thái) và gây ra biến đổi khí hậu toàn cầu.

Do vậy để phát triển bền vững cần phát triển và kết nối chuỗi giá trị các sản phẩm thân thiện môi trường, phát triển những phương pháp sản xuất công nghiệp và nông nghiệp sạch vừa không gây tổn hại đến môi trường, vừa cho ra những sản phẩm an toàn cho sức khoẻ của con người và trái đất.

Với nền tảng công nghệ tiên tiến nhất của thế giới (Nhật Bản, Châu Âu và Mỹ) SJF đã và đang góp phần giải quyết các vấn đề trên thông qua việc phát triển các sản phẩm và vật liệu thân thiện môi trường, kết nối chuỗi giá trị toàn cầu cho các sản phẩm này để thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Chúng tôi theo đuổi chiến lược phát triển bền vững hướng đến trở thành “doanh nghiệp xã hội” tiên phong tại Việt Nam đầu tư vào lĩnh vực xanh giúp bảo vệ môi trường, không chỉ đem lại giá trị cho doanh nghiệp, cho địa phương mà còn giúp phát triển cộng đồng đi đôi với xoá đói giảm nghèo cho bà con vùng cao.